Malttia kurkien kuvaamiseen!

TÄRKEÄÄ ASIAA KURKIEN KUVAAMISESTA

Nyt kun tämä kurkiaika on menossa ja lintuja kuvaataan monin paikoin niin päätin ottaa asian puheeksi ja laadin alla olevan rakentavaksi tarkoitetun tekstin. Toivon sekä kuvaajien että kurkien parasta.

Kurjet ovat hyvin arkoja ja varovaisia lintuja. Niiden pakoetäisyys on säilynyt varsin pitkänä näihin päiviin asti. Parvessa ollessaan kurjet pakenevat vieläkin herkemmin koska koko joukko käyttäytyy arimman yksilön mukaisesti. Autosta poistunutta ihmistä kurjet pakenevat aina huomattavan matkan päästä joka monesti on satoja metrejä.

Se miksi kurki on säilyttänyt arkuutensa ja vastaavasti laulujoutsen on sen lähes täysin menettänyt johtuu mm. näiden kahden lajin erilaisesta muuttokäyttäytymisestä. Laulujoutsen muuttaa kohtalaisen lyhyen matkan ja suuri osa talvehtii Tanskan salmissa. Näin joutsenet eivät kohtaa missään vuodenkiertonsa vaiheessa mitään suurempia ongelmia ihmisen taholta koska lainsäädäntö ja ihmisten käyttäytyminen pysyy lähes vakiona näillä alueilla.

Kurjet sen sijaan muuttavat huomattavasti kauemmas, aina Pohjois-Afrikkaan asti. Matkallaan ne joutuvat tekemisiin monien kulttuurien kanssa. Kaikki kohtaamiset paikallisten ihmisten kanssa eivät ole ongelmattomia. Näin kurkien epäluulo ihmistä kohtaan säilyy. Ne eivät pysty erottamaan valtioita eivätkä kulttuureja eivätkä näin ollen voi koskaan olla varmoja siitä missä aikeissa ihminen lähestyy.

Juuri tästä syystä kurkien lähestyminen avoimesti lähikuvien toivossa on lähes 100 % tuomittu epäonnistumaan eikä tätä tapaa voi suositella kenellekään. Linnut vain joutuvat turhaan keskeyttämään ruokailunsa ja pakenemaan.

Ongelma korostuu alueella jossa on useampia kurjen kuvia tavoittelevia ihmisiä. Tällöin linnut voivat siirtyessään joutua vain häiriöstä toiseen. Päivittäinen energiansaanti on tällä systeemillä vähäisempää kuin häiriöttömissä olosuhteissa. Tietty hienotunteisuus ja kurjen näkökulman ymmärtäminen auttaa tässä asiassa paljon. Erityisesti kun jo alun perin on selvää miten tilanne kehittyy ja lopulta päättyy.

Lähikuvien ottaminen edellyttää tilannetajua (erikoistilanteet ja poikkeavat yksilöt) ja monesti jopa tehokasta piiloutumista jotta tavoitteeseen pääsee. Usein hyvä yleiskuva on jopa mielenkiintoisempi jos valaistus vielä sattuu olemaan kohdallaan kuin tiukemmin rajattu otos.

Teksti: Lassi Kujala.

Uutisia