Finnfoto pyytää luontokuvaajien Kopiosto-valtakirjoja

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto mahdollistaa sen, että mm. valokuvia voidaan käyttää joustavasti ja valokuvaaja saa tästä myös korvauksen. Kopiosto myöntää lupia teosten käyttöön ja jakaa keräämänsä korvaukset edelleen jäsenjärjestöilleen, kuten Finnfotolle.

Finnfoto puolestaan jakaa Kopiosto-korvaukset omille jäsenjärjestöilleen ja näiden yksittäisille jäsenille muun muassa apurahojen muodossa. Valtaosa Finnfoton jakamista apurahoista on Kopiostolta tulevia tekijänoikeuskorvauksia. Finnfoto-apurahojen myöntämisen edellytys on, että hakija on antanut Kopiostolle valvontavaltakirjan.

Finnfoto pyytää, että kukin suomalainen luontokuvaaja antaisi Finnfotolle Kopiosto-valtakirjan. Näin Kopioston lisensioinnin ja Kopioston keräämien sekä eteenpäin jakamien tekijänoikeuskorvausten välillä on luonteva yhteys. Kopiosto-valtakirja on toimitettava kirjallisena. Kopiosto-valtakirja ja siihen liitettävä henkilötietolomake ovat ladattavissa tulostusta varten pdf-tiedostoina Kopioston sivulla:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/

Lomakkeessa kohtaan järjestön nimi merkitään: Valokuvajärjestöjen keskusliitto, Finnfoto ry

Kopiosto-valtakirja tarvitsee luovuttaa vain kerran. Mikäli haluat tarkistaa oletko jo luovuttanut valtakirjan, ota yhteyttä Kopiostoon.

Uutisia